Telsiz Ruhsatı

Bir telsiz cihazına sahip her türk bayraklı teknenin Telsiz İşletme Müdürlüğü'nden alınmış bir telsiz ruhsatı bulundurmaları mecburidir. Eğer teknenize bir telsiz cihazı kurmak isterseniz, öncelikle ön müsade alınır.

Ön müsade için gerekli evraklar:
  • Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti.
  • Proforma fatura (alınacak telsiz cihazı BTK tarafından onaylı cihazlar listesinde olmalıdır)

Ön müsade alındıktan sonra 6 ay içerisinde cihaz satın alınarak telsiz ruhsatnamesi ve kurma izni için başvurulur. Aksi takdire ön müsade geçersiz olacaktır.

Telsiz Ruhsatname ve telsiz kurulum izni için gerekli evraklar:
  • Telsiz cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti.
  • Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan sureti.
  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, Ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için Dernek Tüzüğü ve imza sirküleri.

Telsiz sisteminin satışı, cihazın devri, yer değişikliği, adres, unvan değişikliği ile teknenin isim, bağlama limanı, sınıf ve tonilato değişikliği gibi telsiz ruhsatnamesinde yazılı bulunan bilgilerden herhangi birinde değişiklik meydana gelmesi halinde telsiz ruhsatının yenilenmesi için başvurmak gerekmektedir.

Tekne satış veya devir halinde istenen belgeler;
  • Noter tasdikli satış senedi veya fatura
  • Ruhsatname aslı
  • Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti.
Kısa Mesafe Telsiz Operatörü

Teknenizde bir telsiz cihazı kurulu ise "Kısa Mesafe Telsiz Operatörü" belgesine sahip olmalısınız, aksi takdirde telsiz ruhsatınız iptal edilebilir. Belgeyi alabilmek için öncelikle kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavını geçmelisiniz.. Belge 5 yıl geçerlidir ve sonrasında yenilenmesi gerekmektedir.

Deniz Ticaret Odası
Deniz Ticaret Odası
Sicil No: 612651
Denizcilik Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Yetkili Gemi Acentesi
Acente No: 0897
Türk Loydu
Türk Loydu
D.O.C. Certified
IMO No: 5290592
International Institute of Marine Surveying
International Institute
of Marine Surveying