ÖTV'siz Yakıt Defteri

Ticari tekne ve yatlar "Özel Tüketim Vergisi" indirilmiş yakıt kullanma hakkına sahiptir. Ancak bunun için ÖTV'siz Yakıt Defterinin çıkartılması gereklidir. Netayat bu konuda danışmanlık ve acentelik hizmeti vermektedir. Ticari teknelerin ÖTV'siz yakıt alımında gerekli olan ÖTV defterinin çıkartılması için gerekli evraklar:

 • Gemi Sicil Tasdiknamesi
 • Denize Elverişlilik Belgesi
 • Tonilato Belgesi
 • Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi (Yalnızca balıkçı gemileri için)
 • Vergi Levhası
 • Donatan şahıs ise kimlik, tüzel kişilik ise imza sirküleri ve kimlik
 • Deniz Ticaret Odası üyelerinden faaliyet belgesi
 • 4 adet taahhütname ve ek taahhütname (Ticari Müesseseler için kaşe ve imza sirküleri aranmaktadır)
 • Bir önceki ÖTV’siz Yakıt Alım Defterinin ilk 7 sayfası ile, alınan yakıtın yazıldığı sayfaların son sayfasına kadar olan kısmın birer fotokopisi.
 • Bir önceki dönem ÖTV defteri çıkartmış iseler Yeminli Mali Müşavir raporu teslim belgesi (belgede tekne adı ve donatanı yazmalıdır)

Yeminli Mali Müşavir Raporu kimler almak zorunda?

 • Deniz Ticaret Odası üyeleri
 • Cinsi Ticari Yatlar olanlar
 • Cinsi Servis Motoru olanlar
 • 20 metreden büyük Balıkçı gemileri
 • Vergi Levhasına sahip deniz aracı sahipleri
 • Kamuya ait gemiler (Müşavir raporu yerine, Vergi Dairesinden yazı alınıyor)
Deniz Ticaret Odası
Deniz Ticaret Odası
Sicil No: 612651
Denizcilik Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Yetkili Gemi Acentesi
Acente No: 0897
Türk Loydu
Türk Loydu
D.O.C. Certified
IMO No: 5290592
International Institute of Marine Surveying
International Institute
of Marine Surveying